Adótanácsadó
OKJ 55 344 01

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/A001


 • Tanfolyam kezdése: Hamarosan.
 • Tanfolyam időtartama: 12 hónap
 • Óraszám: 280 óra
 • Időpont: hétfő+szerda, 16:30-20:30
 • Helyszín:
 • MOHA Ház, 1143 Budapest, Gizella út 42-44. Térkép
 • Alap képzési díj: 204.000 Ft helyett 153.000 Ft
 • Modulzáró vizsgák díja összesen: 70.000 Ft
 • Szakmai vizsgák díja összesen: 50.000 Ft
 • Tananyag összesen: 20.000 Ft

KEDVEZMÉNYEK

 • 25% kedvezmény: 153.000 Ft/fő.
 • További 10% kedvezmény 2 vagy több jelentkező esetén (egy cégtől vagy intézménytől): 137.700 Ft/fő.
 • 10% kedvezmény kismamáknak, regisztrált álláskeresőknek, pályakezdőknek (a szükséges dokumentumok bemutatása mellett): 137.700 Ft/fő.
 • Részletfizetési lehetőség (25% kedvezménynél): 7 x 24.400 Ft = 170.800 Ft/fő.
 • Részletfizetési lehetőség (25% + további 10% kedvezménynél): 7 x 22.000 Ft = 154.000 Ft/fő.
 • Felmentési kedvezmény: arányosan csökkentett képzési- és vizsgadíj (keresse irodánkat!).

A kedvezmények nem összevonhatóak. Kérdése van? Hívjon bennünket vagy írjon nekünk!

GARANCIÁK

 1. 100% Jegyzetgarancia: Garantáljuk, hogy kidolgozott tételsorokat, gyakorlati példákat is tartalmazó tananyagokat, jegyzeteket biztosítunk Önnek a sikeres vizsgáihoz. Nem szükséges a tanulás mellett kutatómunkára fordítania az idejét, hiszen tőlünk minden szükséges anyagot megkap.
 2. Prémiumgarancia: Ki hallott már olyat, hogy alapcsomag igénylése esetén is a Prémiumcsomag tartalmát kapja meg? A Vezinfónál ez pedig így van! Vásároljon alapcsomagot, és mi a sikeres szakmai vizsga után egy 39.800 Ft értékű, 2 napos „Adózás/Számvitel 2018” című továbbképzéssel (15 adótanácsadói kreditpont) köszönjük meg a bizalmát.
 3. Saját vizsgaszervezési jog: A Vezinfó Kft. hivatalos vizsgaszervező intézmény. Szakmai vizsgák megszokott körülmények közt, meglepetés nélkül!
 4. Piacképes tudásgarancia: Számunkra nem az a fontos, hogy minél több OKJ-s bizonyítványt osszunk szét, hanem, hogy hallgatóinkat azonnal használható, gyakorlatban alkalmazható, piacképes tudással vértezzük fel, mely birtokában magabiztosan lépnek majd ki a munkaerőpiacra. Ebben segítenek ismert oktatóink is (Horváth Józsefné, Dr. Kardos Jánosné, Dr. Kenyeres Sándor, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Magyar Éva).
 5. Kulturált helyszín-garancia: Garantáljuk, hogy örömmel jár majd hozzánk a teljes képzés ideje alatt, hiszen kellemes, barátságos, kényelmes környezetet, jó megközelíthetőséget, és kiválóan felszerelt tantermeket biztosítunk hallgatóink számára.
 • Alap képzési díj: 204.000 Ft helyett 153.000 Ft

Oktatók

Horváth Józsefné (Ferencz Éva)

okleveles adószakértő, könyvvizsgáló, jogi szakokleveles közgazdász, a MOKLASZ alelnöke

Dr. Kardos Jánosné

okleveles könyvvizsgáló, okleveles adótanácsadó

Dr. Kenyeres Sándor

okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő

Dr. Kovács Ferenc

okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő

Dr. Magyar Éva

jogász

Részletek

Szakmai előképzettség:

 • 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő
 • 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
 • 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő

Előírt gyakorlat: legalább 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)

 • Mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal
 • Felsőoktatási intézményben szerzett oklevél:
 1. a) a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel (oklevéllel, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával) rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.
 2. b) az előző pontokban fel nem sorolt egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Gyakorlat: pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Felmentés kérhető a felsorolt modulok és az azokhoz kapcsolódó modulzáró vizsgatevékenységek alól, arányosan csökken a képzési- és a vizsgadíj:

 • A 10771-16 Számviteli feladatok ellátása szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap az, aki mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkezik (vállalkozási szakon) vagy 93/2002. (V.5) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő vállalkozási szakterületen.
 • A 10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap, aki állam- és jogtudományi doktori fokozattal, jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel (oklevéllel vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával), vagy a jogi és igazgatási képzési terület jogász egységes, osztatlan mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben szerzett diplomával, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkezik.
 • A korábbi szakmai vizsga eredményeinek beszámítása felmentésre ad jogot a hozzárendelt modulzáró vizsga adott vizsgatevékenységének vizsgafeladata alól. A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december 31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.
 • Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A képzésre és a modulzáró vizsgákra vonatkozó felmentési kérelmeket 15 munkanapon belül bírálja el intézményünk. A felmentés eljárási díja: 5.000 Ft/modul.

Modul megnevezése (tantárgy) Óraszám
10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 30
10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás 40
10768-16 Közvetlen adózási feladatok 60
10769-16 Közvetett adózási feladatok 60
10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása 30
10771-16 Számviteli feladatok ellátása 50
10772-16 Adótanácsadási tevékenység 10
összesen: 280
 • (FEOR szám: 2512) Adószakértő, szaktanácsadó: Adótanácsadó
 • (FEOR szám: 1210) Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató): Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
 • (FEOR szám: 1411) Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője: Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
 • (FEOR szám: 1419) Egyéb gazdasági tevékenységet segítőegység vezetője: Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
 • (FEOR szám: 3652*) Adó- és illetékhivatali ügyintéző: Adó-szakelőadó
 • *Jellemzően felsőfokú végzettséggel nem rendelkező

Ki számít Vezinfó ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra a Vezinfó szervezésében vagy megrendelt egy kiadványt a Vezinfó kiadásban.

Részletfizetési lehetőség: Az alap képzési díj összegét 7 egyenlő részletben számlázzuk ki. Az első részletet a képzési program indulása előtt kell kifizetni.

Felmentési kedvezmény: Lásd részletesen a „Felmentések” menüpont alatt.

Kismama kedvezmény: GYED-en, GYES-en lévő kismamák részére (a gyermek születésétől 3 éves koráig) további 10% kedvezményt biztosítunk a 25% kedvezményes alap képzési díjból egyösszegű fizetés esetén. (A képzési program indulása előtt a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges.)

Regisztrált álláskereső kedvezmény: Regisztrált munkanélküliek részére további 10% kedvezményt biztosítunk a 25% kedvezményes alap képzési díjból egyösszegű fizetés esetén. (A képzési program indulása előtt a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges.)

Pályakezdő kedvezmény: 2 évnél nem régebbi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, pályakezdő diplomások, egyetemi és főiskolai hallgatók részére további 10% kedvezményt biztosítunk a 25% kedvezményes alap képzési díjból egyösszegű fizetés esetén. (A képzési program indulása előtt a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges.)

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltétele valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

Modulzáró vizsgák
megnevezése vizsgatevékenysége időtartama
10766-16 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok központi szóbeli 30’
10767-16 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás központi írásbeli 180’
10768-16 Közvetlen adózási feladatok gyakorlati
10769-16 Közvetett adózási feladatok
10770-16 Egyéb adózási feladatok ellátása központi írásbeli 180’
10771-16 Számviteli feladatok ellátása központi írásbeli 180’
10772-16 Adótanácsadási tevékenység központi szóbeli 30’

 

A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.

A komplex szakmai vizsga
vizsgatevékenysége vizsgafeladat megnevezése időtartama vizsgafeladat aránya
Gyakorlati Közvetlen adózási gyakorlati feladatok 180’ 30%
Írásbeli Közvetett adózási feladatok 180’ 30%
Szóbeli Adózási feladatok:
A: Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok 20’ (ebből felkészülési idő 10’) 20%
B: Közvetlen adózási feladatok 20’ (ebből felkészülési idő 10’) 10%
C: Közvetett adózási feladatok 20’ (ebből felkészülési idő 10’) 10%

 

A központi gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a Közvetlen adózási gyakorlati feladatok vizsgafeladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.

A központi írásbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a Közvetett adózási feladatok vizsgafeladatot legalább 60%-os szinten teljesíti.

A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati és a központi írásbeli vizsgatevékenység vizsgafeladatát a vizsgázó külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette. A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenységek vizsgafeladatait külön-külön legalább 60%-os szinten teljesítette.

A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok/vizsgafeladatrészek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

90-100%  jeles (5)

80-89%  jó (4)

70-79%  közepes (3)

60-69%  elégséges (2)

0-59%  elégtelen (1)

Modulzáró vizsgadíj összesen: 70.000 Ft (7 modul x 10.000 Ft)

Szakmai vizsgadíj összesen: 50.000 Ft

Tananyag összesen: 20.000 Ft

Részletfizetési lehetőség (25% kedvezménynél): 7 x 24.400 Ft = 170.800 Ft

Részletfizetési lehetőség (25% + további 10% kedvezménynél): 7 x 22.000 Ft = 154.000 Ft

Tantermek

Tanfolyam: Adótanácsadó

Jelentkezés

Résztvevő adataiSzámlázási adatok
Fizetés, kedvezmények

Alap képzési díj.
25% kedvezményes képzési díj.
Kismama, regisztrált álláskereső vagy pályakezdő, aki jogosult a 25% kedvezményes képzési díj mellett további 10% kedvezményre.
Egy cégtől vagy intézménytől 2 vagy több jelentkező, akik jogosultak a 25% kedvezményes képzési díj mellett további 10% kedvezményre.

Előre, egy összegben
Részletfizetéssel (25% kedvezménynél): 7 x 24.400 Ft = 170.800 Ft
Részletfizetéssel (25% + további 10% kedvezménynél): 7 x 22.000 Ft = 154.000 Ft


Egyéb információk