Közbeszerzési referens
OKJ 52 343 01

Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/A008


 • Tanfolyam kezdése: Hamarosan.
 • Tanfolyam időtartama: 8 hónap
 • Óraszám: 300 óra
 • Időpont: 2 hetente: pénteken (16:30-20:30) és szombaton (09:00-14:00)
 • Helyszín:
 • MOHA Ház, 1143 Budapest, Gizella út 42-44. Térkép

Alap képzési díj: 246.000 Ft helyett 184.500 Ft

Modulzáró vizsgák díja összesen: 40.000 Ft

Szakmai vizsgák díja összesen: 45.000 Ft

KEDVEZMÉNYEK

 • 25% kedvezmény: 184.500 Ft/fő.
 • További 10% kedvezmény 2 vagy több jelentkező esetén (egy cégtől vagy intézménytől): 166.050 Ft/fő.
 • További 10% kedvezmény kismamáknak, regisztrált álláskeresőknek, pályakezdőknek (a szükséges dokumentumok bemutatása mellett): 166.050 Ft/fő.
 • Részletfizetési lehetőség (25% kedvezménynél): 5 x 40.000 Ft = 200.000 Ft/fő.
 • Részletfizetési lehetőség (25% + további 10% kedvezménynél): 5 x 36.000 Ft = 180.000 Ft/fő.
 • Felmentési kedvezmény: arányosan csökkentett képzési- és vizsgadíj (keresse irodánkat!).

A kedvezmények nem összevonhatóak. Kérdése van? Hívjon bennünket vagy írjon nekünk!

GARANCIÁK

 • 100% Jegyzetgarancia: Garantáljuk, hogy kidolgozott tételsorokat, gyakorlati példákat is tartalmazó elektronikus és nyomtatott tananyagokat, jegyzeteket biztosítunk Önnek a sikeres vizsgáihoz. Nem szükséges a tanulás mellett kutatómunkára fordítania az idejét, hiszen tőlünk minden szükséges anyagot megkap.
 • Prémiumgarancia: Ki hallott már olyat, hogy alapcsomag igénylése esetén is a Prémiumcsomag tartalmát kapja meg? A Vezinfónál ez pedig így van! Vásároljon alapcsomagot, és mi a sikeres szakmai vizsga után egy 29.900 Ft értékű „Közbeszerzés 2019” című továbbképzéssel köszönjük meg a bizalmát.
 • Saját vizsgaszervezési jog: A Vezinfó Kft. hivatalos vizsgaszervező intézmény. Szakmai vizsgák megszokott körülmények közt, meglepetés nélkül!
 • Piacképes tudásgarancia: Számunkra nem az a fontos, hogy minél több OKJ-s bizonyítványt osszunk szét, hanem, hogy hallgatóinkat azonnal használható, gyakorlatban alkalmazható, piacképes tudással vértezzük fel, mely birtokában magabiztosan lépnek majd ki a munkaerőpiacra. Ebben segítenek ismert oktatóink is.
 • Kulturált helyszín-garancia: Garantáljuk, hogy örömmel jár majd hozzánk a teljes képzés ideje alatt, hiszen kellemes, barátságos, kényelmes környezetet, jó megközelíthetőséget, és kiválóan felszerelt tantermeket biztosítunk hallgatóink számára.
 • Alap képzési díj: 246.000 Ft helyett 184.500 Ft

Oktatók

Részletek

Bemeneti feltételek: érettségi végzettség

Felmentés kérhető a felsorolt modulok és az azokhoz kapcsolódó modulzáró vizsgatevékenységek alól, arányosan csökken a képzési- és a vizsgadíj:

Az a jelölt, aki rendelkezik a A képzés során oktatott szakmai modulok valamelyikével, arról modulzáró igazolással rendelkezik

felmentést kap az adott modul(ok) képzésen való részvétele és a modulzáró dolgozat teljesítése alól.

Ebben az esetben a képzési díj arányosan csökken.

A képzésre és a modulzáró vizsgákra vonatkozó felmentési kérelmeket 15 munkanapon belül bírálja el intézményünk. A felmentés eljárási díja: 5.000 Ft/modul.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma megnevezése
10848-16 A közbeszerzés alapjai
10849-16 Közbeszerzési intézményrendszer és jogorvoslat
10858-16 Jogi alapintézmények
11739-16 Közbeszerzési gyakorlat
11740-16 Közzététel, kommunikáció és az elektronikus eljárási cselekmények
3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A közbeszerzési referens a munkája során mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalon alkalmazza a közbeszerzésekről szóló törvényt, annak végrehajtási rendeleteit, valamint a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi és pénzügyi jogi szabályokat. Beadványokat, nyilatkozatokat és egyéb közbeszerzési dokumentumokat készít, illetve közreműködik azok elkészítésében. Ajánlatkérői oldalon a közbeszerzési referens folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását. Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet, és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját. Előkészíti a közbeszerzési eljárást megindító felhívást, és a közbeszerzési dokumentumokat. Koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, értékeli és beazonosítja az ajánlatokban és részvételi jelentkezésekben benyújtott dokumentumokat. Kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust, és alkalmazza az elektronikus dokumentálás szabályait.

Ajánlattevői oldalon a közbeszerzési referens segíti az ajánlattevő eredményes részvételét az eljárás teljes folyamatában. Figyelemmel kíséri mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED), mind a Közbeszerzési Értesítőben megjelent közbeszerzési hirdetményeket. Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre, részt vesz az ajánlatok és részvételi jelentkezések összeállításában, és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat.

A közbeszerzési referens feladata:

– alkalmazni a közbeszerzésekről szóló törvényt, végrehajtási rendeleteit, az egyéb kapcsolódó jogszabályokat és a jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat,

– nyomon követni az Európai Unió Bizottságának közbeszerzési vonatkozású tevékenységét, figyelemmel kísérni az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát és a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit, valamint a magyar bíróságok közbeszerzési tárgyú döntéseit,

– áttekinteni a közbeszerzési intézményrendszert és az érintett intézmények feladatait,

– meghatározni a közbeszerzési kötelezettséget, az alkalmazandó eljárásrendet és eljárásfajtát,

– elkészíteni az eljárást megindító felhívást és bekapcsolódni a közbeszerzési dokumentumok összeállításába,

– alkalmazni a közzétételre és kommunikációra vonatkozó szabályokat,

– ellátni az ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket és a lebonyolításhoz kapcsolódó egyéb feladatokat,

– nyomon követni a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését,

– ellátni az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, figyelemmel kísérni a megjelent közbeszerzési hirdetményeket,

– felismerni a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket, és bekapcsolódni az esetleges jogorvoslat kezelésébe,

– alkalmazni a közbeszerzési vonatkozású polgári jogi, pénzügyi jogi és a közbeszerzési vonatkozású versenyjogi szabályokat,

– alkalmazni a közbeszerzési jogorvoslati eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény irányadó rendelkezéseit,

– felismerni a közbeszerzési büntetőjogi tényállásokat és korrupciós helyzeteket, a szükséges intézkedéseket megtenni,

– a jogszabályi előírásoknak megfelelő, etikus magatartást folytatni a közbeszerzési eljárás során,

– gondoskodni a közbeszerzésekben a nyilvánosság biztosításáról a közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően,

– nyomon követni a közbeszerzések ellenőrzésének rendszerét, az ellenőrzéshez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint azokat elkészíteni és kapcsolatot tartani az érintett szervekkel.

Ki számít Vezinfó ügyfélnek? A Vezinfó Kft. ügyfelének számít az a személy (cég vagy intézmény), aki (amely) már legalább egyszer jelentkezett egy előadásra a Vezinfó szervezésében vagy megrendelt egy kiadványt a Vezinfó kiadásban.

Részletfizetési lehetőség: Az alap képzési díj összegét 2 egyenlő részletben számlázzuk ki. Az első részletet a képzési program indulása előtt kell kifizetni.

Felmentési kedvezmény: Lásd részletesen a „Felmentések” menüpont alatt.

Kismama kedvezmény: GYED-en, GYES-en lévő kismamák részére (a gyermek születésétől 3 éves koráig) 10% kedvezményt biztosítunk az alap képzési díjból egyösszegű fizetés esetén. (A képzési program indulása előtt a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges.)

Regisztrált álláskereső kedvezmény: Regisztrált munkanélküliek részére 10% kedvezményt biztosítunk az alap képzési díjból egyösszegű fizetés esetén. (A képzési program indulása előtt a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges.)

Pályakezdő kedvezmény: 2 évnél nem régebbi érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők, pályakezdő diplomások, egyetemi és főiskolai hallgatók részére 10% kedvezményt biztosítunk az alap képzési díjból egyösszegű fizetés esetén. (A képzési program indulása előtt a kedvezményre jogosító dokumentum bemutatása szükséges.)

A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

1.Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés gyakorlati alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Több összetett, gyakorlati feladat megoldása, amelyek a közbeszerzés gyakorlati oldalának számonkérésére irányulnak.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

– alkalmazandó eljárásrend és eljárástípus,

– kizáró okok,

– gazdasági és pénzügyi helyzetre, valamint a műszaki és szakmai alkalmasságra vonatkozó feltételek,

– értékelési szempontrendszer,

– a közbeszerzési eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési dokumentumok,

– a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló számítási módszerek,

– hirdetményminták és hirdetményfeladás.

A vizsgafeladat időtartama: 90 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

 1. Központi írásbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: A közbeszerzés elméleti alkalmazása

A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek.

A feladatok különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

– a közbeszerzési jogforrások rendszere,

– a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,

– a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,

– az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,

– közbeszerzési eljárási cselekmények,

– a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,

– kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,

– a közbeszerzés becsült értéke,

– nemzeti eljárásrend,

– egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,

– az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,

– szerződésekre vonatkozó szabályok,

– a központosított közbeszerzések,

– koncessziós beszerzési eljárások.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%

 

 1. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Jogi és közbeszerzési ismeretek

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgafeladatok különösen a közbeszerzésekről szóló törvény és annak végrehajtási rendeletei, továbbá a kapcsolódó polgári jogi és pénzügyi jogi jogszabályok ismeretére épülnek. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre.

A kérdések különösen az alábbi témaköröket tartalmazzák:

– a közbeszerzési jogforrások rendszere,

– közbeszerzési vonatkozású polgári jog és polgári eljárásjog,

– közbeszerzési vonatkozású pénzügyi jog,

– a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya,

– a közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzésekről szóló törvény céljai és alapelvei,

– az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések,

– közbeszerzési eljárási cselekmények,

– a kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere,

– kivételi körbe tartozó, valamint speciális szabályok alá eső beszerzések,

– a közbeszerzés becsült értéke,

– nemzeti eljárásrend,

– egyes eljárástípusok időtartama és ütemezése,

– az ajánlatok és részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok,

– szerződésekre vonatkozó szabályok,

– koncessziós beszerzési eljárások,

– a közbeszerzési intézményrendszer,

– központosított közbeszerzés,

– a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók,

– a közszolgáltatókra vonatkozó sajátos szabályok,

– a közbeszerzések ellenőrzésének rendszere,

– a közbeszerzési jogorvoslat.

A vizsgafeladat időtartama: 35 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 15 perc)

Modulzáró vizsgák díja összesen: 40.000 Ft

Szakmai vizsgák díja összesen: 45.000 Ft

0 Ft

Részletfizetési lehetőség (25% kedvezménynél): 5 x 40.000 Ft = 200.000 Ft

Részletfizetési lehetőség (25% + további 10% kedvezménynél): 5 x 36.000 Ft = 180.000 Ft

Tanfolyam: Közbeszerzési referens

Jelentkezés

Résztvevő adataiSzámlázási adatok
Fizetés, kedvezmények

Alap képzési díj.
25% kedvezményes képzési díj
Kismama, regisztrált álláskereső vagy pályakezdő, aki jogosult a 25% kedvezményes képzési díj mellett további 10% kedvezményre.
Egy cégtől vagy intézménytől 2 vagy több jelentkező, akik jogosultak a 25% kedvezményes képzési díj mellett további 10% kedvezményre


Egyéb információk